La Llei 13/1982, del 7 d’abril, d’integració social de les persones amb discapacitat, va ser la primera llei aprovada a Espanya dirigida a regular l’atenció i els suports a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, en el marc dels articles 9, 10, 14 i 49 de la Constitució.

Més de 1,9 milions de persones amb discapacitat estan en edat de treballar*

Les barreres per a la inclusió de persones amb discapacitat també són visibles en l’àmbit laboral. Aquesta situació suposa un gran repte social amb l’objectiu que puguin accedir i participar amb normalitat a tots els aspectes de la societat, inclòs el treball, en igualtat de condicions i oportunitats. Un dels frens actuals per a la inclusió de les persones amb discapacitat és la limitació del seu accés a entorns, processos o serveis, que han estat concebuts sense tenir en compte les seves necessitats específiques quant a accessibilitat, tracte adequat i inclusió plena.

*segons dades de l’INE en 2020.

En l’actualitat persisteixen una sèrie d’impediments històrics que priven a les persones amb discapacitat del ple exercici dels seus drets. Uns obstacles que es materialitzen en formes d’exclusió social i laboral.

Mesures alternatives
Circumstàncies que permeten a les empreses el compliment de la llei mitjançant mesures alternatives

És possible que algunes empreses no puguin complir amb la quota de reserva del 2% que marca la Llei General de la Discapacitat a causa de diferents circumstàncies. El Reial decret 364/2005 del 8 d’abril, disposa, en el seu article 2, les següents mesures alternatives que les empreses podran aplicar per al compliment de la llei, acreditant la impossibilitat de complir amb la contractació directa de persones amb discapacitat que marca la LGD:

Per impossibilitat de trobar els perfils adequats per a les posicions que demanda l'empresa
Per causes organitzatives, productives o econòmiques
Opcions per al compliment mitjançant mesures alternatives
Donació o accions de patrocini

De caràcter monetari, aniran dirigides al desenvolupament d’activitats que fomentin la creació d’ocupació i la inserció laboral de les persones amb discapacitat. L’entitat beneficiària d’aquestes accions ha de ser una fundació o una associació d’utilitat pública que vetlli per la formació professional, la inserció laboral i la creació d’ocupació per a les persones amb discapacitat. L’objectiu és que les persones amb la seva integració en el mercat laboral.

Celebració d'un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial d'Ocupació*:

Per al subministrament o compra de tota mena de productes, serveis o béns d’equip necessaris per al correcte desenvolupament de l’activitat de l’empresa.

*o amb un treballador/a autònom
La constitució d'un enclavament laboral

Prèvia subscripció del contracte amb un Centre Especial d’Ocupació (d’acord amb el Reial decret 290/2004 del 20 de febrer), com a mesura de foment del treball per a les persones amb discapacitat.

Celebració d'un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial d'Ocupació*:

Per a la prestació de serveis aliens i accessoris, necessaris per a la normal activitat de l’empresa.

*o amb un treballador/a autònom
A Eurofirms Foundation t'ajudem a complir com empresa amb l'LGD

La nostra proposta de valor és presentar a les empreses a aquells candidats/as que encaixin a tots els nivells: necessitat de l’empresa i valors corporatius, amb les capacitats del candidat/a. Treballem de manera transversal integrant a persones amb discapacitat en totes les línies de negoci de Eurofirms Group, tant en treball temporal com en selecció, per a tots els perfils. Tots els processos de selecció que es duen a terme en Eurofirms Group són inclusius.

Cumplimiento de la Ley General de la Discapacidad en las empresas
  • Facilitem el compliment de la llei mitjançant mesures alternatives: Dissenyem projectes a mesura per a incloure plenament a les persones amb discapacitat dins i fora de l’entorn laboral, duent a terme diferents accions.
Sensibilització
Millora de l'accessibilitat
Voluntariats
Aflorament de la discapacitat
Formatives
  • Realitzem accions que generin entorns laborals inclusius i la integració laboral de les persones amb discapacitat.
Contacta amb nosaltres i informa't
Contacta